Personuppgiftspolicy

Viktigast för oss på Majsans är att se till att din personliga integritet skyddas.

Alla uppgifter du lämnar hos Majsans är strikt konfidentiell och sparas under mycket hög säkerhet, dvs. av brandväggar och kontinuerligt uppdaterade virusskydd för att du som kund ska känna dig trygg och säker när du handlar på Majsans.

Majsans kommer att behandla all personlig information om dig i enlighet med Personuppgiftslagen även kallad PUL.

För närvarande pågår arbete med att anpassa Majsans.com till den nya lagen GDPR som ersätter gamla PUL. Den nya lagen träder i kraft den 25 maj 2018 och utbildning i lagen påbörjades oktober 2017.

Dina uppgifter kommer inte att på något sätt säljas, hyras ut eller på annat sätt lämnas ut till någon obehörig.

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer du endast att få tillsänd dig nyhetsbrevet och även eventuella extraerbjudanden. Vi skickar aldrig ut sms till våra kunder och de som avregistrerar sig för nyhetsbrev respekterar vi.

I vår kunddatabas lagras följande information:

  • För- och efternamn
  • Eventuellt företag
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av de personuppgifter som vi registrerat om dig. Om dom är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att få ut dessa uppgifter krävs att du skickar in en undertecknad begäran till oss.

Angående kryptering av lösenord så använder vi kryptering med SHA-1 med salt - En mycket stark och icke reversibel kryptering.