FAQ

Ånger- och bytesrätt inom Sverige:
Du har alltid full ånger- och bytesrätt inom 14 dagar efter det att du mottagit dina varor. Det förutsätter dock att varan inte hanterats i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Skulle detta ha gjorts kan ett värdeminskningsavdrag komma att bli aktuellt. Du får inte ha plockat bort plomberingar, trosor eller etiketter på varan. För fullständiga ordervillkor se vår hemsida.  

Vid utnyttjande av bytes- eller ångerrätten är det mycket viktigt att du meddelar oss detta via e-post __SEMAIL__ inom 14 dagar från det att du mottog varan. Av mailet skall det klart framgå ordernummer, namn, vad du tänker sända tillbaka samt att du vill utnyttja din ångerrätt. Du kommer därefter att få en skriftlig bekräftelse från oss om att vi mottagit din önskan.

Vid utnyttjande av ånger- eller bytesrätt fyller du i denna plocksedel och bifogar med ditt paket till oss. Du skall sedan utan dröjsmål och senast inom 14 dagar, räknat från den dagen du meddelat att du vill ångra eller byta en vara, på egen bekostnad sända tillbaka varan till oss. Adressen finner du längst ner på plocksedeln.

Vi rekommenderar att retur försändelser returneras som postpaket eller rekommenderat brev.
Bytes- och ångerrätt gäller inte företag om inte annat meddelats eller överenskommits.

Reklamation:
Om din vara skulle vara trasig vid leverans eller på annat sätt felande måste du kontakta kundtjänst via e-post __SEMAIL__ så snart som möjligt. Bifoga då även en bild på felet.